DOŁĄCZ DO NAS

Jesteś Absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

i masz chęć aktywnego wspierania dalszych losów swojej kochanej szkoły?

Dołącz do Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Składkę członkowską w wysokości 20,00zł należy wpłacić na konto bankowe

PEKAO SA 72 1240 1936 1111 0010 8339 1357